Wielkanoc 2024

Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!

Najserdeczniejsze i najszczersze życzenia wielkanocne: bogactwa przeżyć paschalnych, umocnienia w wierze, nadziei i miłości, radości odkrywania sensu życia, cierpienia i śmierci w Zmartwychwstałym Chrystusie i wszelkich potrzebnych od Niego darów.