Ogłoszenia – 29 marca 2020

NIEDZIELA – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
15:15 – GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym.

PIĄTEK – I piątek miesiąca
po Mszy o godz. 7:00 – Nabożeństwo do Serca Jezusowego.
17:30 – DROGA KRZYŻOWA.

SOBOTA – I sobota miesiąca
po Mszy o godz. 7:00 – Nabożeństwo do Serca Maryi.

NIEDZIELA – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
15:15 – GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym.

Dyspensa księdza arcybiskupa od obowiązku udziału we Mszy św. niedzielnej obowiązuje aż do odwołania. We Mszy może uczestniczyć pięciu przedstawicieli rodziny, która zamówiła intencję mszalną (wejście przez zakrystię).

Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła będą transmitowane przez Internet.

Zapraszam wszystkich wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach – niech to będzie czas rodzinnego pogłębienia relacji z Bogiem i przeżycia w rodzinie tego szczególnego czasu i wyjątkowego Wielkiego Postu oraz Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.

Sakrament pokuty i pojednania – Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożności fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska wyraźnie zakazuje spowiedzi „na odległość” i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

Nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Umieszczony on został na ostatniej stronie naszej gazetki.