Zalecenia KEP dot. koronawirusa

W dniach od 13 do 29 marca br. zostało zawieszone odprawianie nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.
W tych dniach należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy. Odwołane zostały także wizytacje kanoniczne w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.
Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. We Mszach w kościele niech uczestniczą głównie rodziny, które mają zamówione Msze św. na ten dzień i godzinę. Pozostałych zachęcamy do uczestnictwa duchowego w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia i telewizji – biskupi udzielili dyspensy od obowiązku uczestnictwa we
Mszy św. niedzielnej na ten czas; oznacza to, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Transmisje telewizyjne Mszy św.:

o godz. 7 00 w TVP 1
o godz. 9 30 w Telewizji Trwam
o godz. 13 00 w TV Polonia.

Transmisje radiowe Mszy św.:

o godz. 9:00 w Programie Pierwszym Polskiego Radia
o godz. 10:30 w Radiu Katowice
o godz. 12:00 w Radiu eM.

Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:
od poniedziałku do soboty o godz. 18:00 – transmisja Mszy św. z katedry;
w piątki o godz. 17:15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej;
w niedziele o godz. 17:15 – transmisja Gorzkich Żali;
codzienne rozważania rekolekcyjne o godz. 10:50 , 18:45 , 22:50 – rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;
codziennie o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 5:30 modlitwa różańcowa.

Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, zaleca się wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę i przekazywanie znaku pokoju poprzez skłon głowy. Zaleca się oddawać cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon bez kontaktu bezpośredniego, powstrzymanie się od oddawania czci relikwiom przez pocałunek lub dotknięcie, rezygnuje się z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Zachęca się wiernych do nawiedzania kościołów na gorliwą modlitwę osobistą i adorację Najświętszego Sakramentu. Uprasza się o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi np. przez pomoc w zakupach.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serca i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy opiekują się chorymi, lekarzy, personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.