Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Świętujemy Wniebowstąpienie Pańskie. Było ono zakończeniem dziejów widzialnej obecności Jezusa Chrystusa na ziemi. W tym dniu uczniowie oglądali swego Mistrza ostatni raz oczami ciała. Od tego też dnia rozpoczął on niewidzialne, a jednak rzeczywiste przewodnictwo swemu ludowi w drodze do ziemi obiecanej, czyli do nieba.

“Idę przygotować wam miejsce” – powiedział uczniom Jezusa Chrystus. Ten, któy z nieba przyszedł na ziemię, wrócił do nieba wprowadzajac tam ludzką naturę, ludzkie ciało. Ta prawda tak bardzo zachwyciła świętego Augustyna, że zawołał: “On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, już tam jesteśmy razem z Nim”. Prośmy, by Pan Jezus, który nieustannie wstawia się za nami do Ojca, uzdolnił nasze serca do jak najwspaniajszego składania Najwiętszej Ofiary.

Cieszymy się dzisiaj tryumfem Zbawiciela i zarazem dziękujemy Mu, że poszedł przygotować nam wieczne mieszkanie w domu Ojca. Nadto zasiadając po prawicy Boga jest naszym adwokatem, czyli obrońcą w niebie. Ten nasz obrońca będzie jednocześnie sędzią żywych i umarłych, gdy przyjdzie w dniu ostatecznym, aby wszystko pojednać ze Stwórcą. Ileż nadziei jest w tej prawdzie, że naszym sędzią będzie nasz Obrońca. Z wdzięcznością i nadzieją przyjmijmy Boże Błogosławieństwo.