Obostrzenia sanitarne w naszym kościele

W związku z nowymi zasadami sanitarnymi dotyczącymi miejsc kultu religijnego, gdzie przebywać może 1 osoba na 20 m2 informujemy, że w naszej świątyni jednocześnie przebywać może 40 osób.

Część ławek została wyłączona z użytkowania, a dostępne miejsca zostały oznaczone – prosimy o zajmowanie tylko tych miejsc. Dodatkowo z użytku został wyłaczony chór.

W tym czasie nie obowiązują również opłacone miejsca w ławkach.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w naszym kościele. Płyn do dezynfekcji znajduje się w przedsionku.

Pierwszeństwo w udziale w nabożeństwie mają rodziny, zamawiające intencję.

Można również uczestniczyć przebywając przed kościołem i zachowując bezpieczny dystans. Przypominamy również, że na naszym kanale na Youtube możecie obejrzeć wszystkie Msze Św. i nabożeństwach z naszego kościoła.