Zmiany w obostrzeniach sanitarnych

W związku ze zmianą w obostrzeniach dotyczącą miejsc kultu religijnego (1 osoba na 15m2) w naszej świątymi może przebywać jednocześnie 60 wiernych. Oznaczenie miejsc w ławkach pozostaje bez zmian. Dodatkowo zostały wyznaczone miejsca w nawach bocznych, kaplicy Miłosierdzia, z tyłu kościoła i na chórze (4 miejsca).

Dodatkowo informujemy, że 21 maja o 16:00 i 18:00 chór będzie zarezerwowany dla scholi parafialnej (Bierzmowanie).

W dalszym ciągu obowiązuje obwiązek zakrywania ust i nosa. Prosimy wszystkich o przestrzeganie powyższych zasad.