Boże Narodzenie 2023

Bóg wchodzi w ciemność tego świata. Oznacza to radykalną zmianę w świecie. Światłość, jaką jest Bóg, już nigdy nie stanie się ciemnością. I światłość ta już zawsze będzie wskazywać i oświetlać drogę wiodącą przez naszą ciemność.

Słowo, które od początku było u Boga.
Teraz Bóg oznajmia Je światu i pozwala Mu zstąpić z nieba.
I “Słowo ciałem się stało” – i słyszymy Je i widzimy i przyjmujemy i się Nim posilamy.

Niech święta Bożego Narodzenia otworzą nasze serca na Słowo, które przychodzi do nas w ciele bezbronnego Dziecka. Niech to Słowo stanie się źródłem mocy dla nas, byśmy w codziennym życiu mieli odwagę być dziećmi bezgranicznie ufającymi Najlepszemu Ojcu. Niech Boża Dziecina napełnia każdego dnia wszelkim błogosławieństwem.