Podziękowanie ks. Proboszcza

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie i w modlitwach za moją zmarłą Mamę Magdalenę Laksa.

Dziękuję ks. Antoniemu Szczypce za wygłoszone słowo Boże, wszystkim kapłanom z rocznika święceń 1984, kapłanom pochodzącym z parafii i wszystkim pozostałym za obecność na pogrzebie i za odprawione Msze św. Dziękuję rodzinie oraz licznie zgromadzonym za złożone wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce, modlitwę i ofiarowaną Komunię św. Dziękuję służbie liturgicznej, kościelnym, szafarzom, organistom, pocztom sztandarowym: Żywego Różańca, straży pożarnej, górników, III Zakonu św. Franciszka, Dzieci Maryi.

Dziękuję wszystkim delegacjom Koła Gospodyń, Chóru „Vox Cordis”, Rady Parafialnej i delegacjom z innych parafii.

Dziękuję przede wszystkim lekarzowi i pielęgniarkom oraz tym, którzy ofiarowali swój czas i nieocenioną pomoc w opiece nad moją chorą Mamą.

Dziękuję również za ofiarowane Msze św., które będą odprawiane tu w naszym kościele a także w innych kościołach.

Ks. Roman Laksa wraz z rodziną.