Krzyż wyzwoleniem – zapraszamy na spektakl

Serdeczenie zapraszamy na kolejny spektakl z cyklu “Pieśń i Słowo”, przygotowany przez chór “Vox Cordis”, ministrantów, Dzieci Maryi i młodzież książenicką młodzież szkolną.

“Krzyż wyzwoleniem” – rreścią wpisuje się w czas Wielkiego Postu i nadchodzącego Wielkiego Tygodnia.
Adaptacji tekstu do potrzeby przedstawienia dokonał Seweryn Ceglarek. Nad stroną aktorską, muzyczną i reżyserską czuwa Andrzej Podorski.

Początek w niedzielę palmową – 24 marca br., o godz. 18:30. Zapraszamy i liczymy na liczne przybycie do naszego kościoła.